Nadzory inwestorskie

Realizacja inwestycji budowlanej to wymagające zadanie, a dla wielu inwestorów także nowe doświadczenie. Nadzory inwestorskie mają na celu zabezpieczenie prawidłowego przeprowadzania prac budowlanych. Powołanie inspektora nadzoru budowlanego jest nakładane na inwestora przez organ wydający pozwolenie na budowę. Zatrudnienie działającego w Państwa imieniu inspektora nadzoru jest warte rozważenia nawet w przypadku, kiedy nie zostało to odgórnie narzucone. Daje to gwarancję poprawnej budowy zgodnej z wszelkimi normami i założeniami.

Kiedy wskazany jest nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski niekiedy jest konieczny w sytuacjach, w których obiekt lub roboty budowlane cechują się dużym poziomem skomplikowania bądź wpływem na naturalne środowisko. Ponadto nadzór inwestorski daje gwarancję, że nieruchomość zostanie wzniesiona zgodnie z:

 • zasadami sztuki budowlanej,
 • wcześniej przygotowanym planem,
 • obowiązującymi przepisami i normami,
 • pozwoleniem na budowę.

Co więcej, dzięki takiemu nadzorowi zyskują Państwo pewność wysokiej jakości wykonywanych prac, a także wykorzystywanych materiałów budowlanych.

Nadzory inwestorskie są szczególnie wskazane w przypadku, gdy kierownik budowy zatrudniony jest przez wykonawcę i reprezentuje tym samym jego interesy. Wówczas dzięki inspektorowi nadzoru mają Państwo pośrednią kontrolę nad jakością prac przeprowadzanych przez firmę budowlaną.

Jakie obowiązki spoczywają na inspektorze nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego odpowiada za kontrolę realizacji projektu. Musi być ona zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz pozwoleniami. Inspektor czuwa także nad jakością użytych materiałów oraz przeprowadzanych prac budowlanych. Jego obowiązki w głównej mierze dotyczą szczegółowego monitorowania kolejnych procesów budowy lub remontu, ale nie tylko.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego wynikają z przepisów prawa budowlanego, w których zostały szczegółowo określone. Osoba na tym stanowisku może również wydawać kierownikowi budowy polecenia, odbiera i potwierdza wykonane prace oraz instalacje techniczne. Ponadto może zlecić usunięcie nieprawidłowości lub dokonanie poprawek w przypadku niedostatecznie dobrze wykonanego zlecenia czy jego części.

Co wyróżnia wykonywane przez nas nadzory inwestorskie?

Nadzory inwestorskie wykonywane są wyłącznie przez specjalistów. Wszyscy nasi pracownicy to fachowcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia budowlane, kwalifikacje zawodowe i odpowiednie doświadczenie. Dysponujemy dużą wiedzą również z zakresu prawa budowlanego, a także obowiązujących w Polsce norm budowlanych. Dzięki temu mają Państwo pewność, że wszystkie realizacje pozostaną zgodne z wszelkimi zasadami budownictwa oraz w wysokiej jakości – bez błędów i odstępstw od projektu.

Podczas każdej realizacji powierzonych zadań, w tym monitorowania inwestycji Klienta, dbamy o przestrzeganie z góry ustalonych terminów. Zdajemy sobie sprawę, że terminowość jest niezwykle istota, aby nie opóźniać dalszych prac oraz odbioru postawionego budynku gotowego do zamieszkania.

W naszej firmie prowadzimy nadzory inwestorskie dla wszystkich obiektów budowlanych takich, jak:

 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki zbiorowego zamieszkania,
 • domy,
 • hale produkcyjne,
 • hotele,
 • przestrzenie biurowe i konferencyjne.

Niezależnie od rodzaju oraz rozmiaru zlecenia, gwarantujemy bezpieczeństwo, a także wysoki poziom jakości realizacji. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z naszą propozycją nadzoru budowlanego, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy wszelkich dodatkowych informacji i przedstawimy szczegółową ofertę.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego oraz kierownik budowy w latach 2009-2014

 • budowa osiedla w zabudowie wielorodzinnej o pow. ok. 20 000 m2,
 • budowa budynku wielorodzinnego o pow. ok. 3500 m2,
 • budowa osiedla w zabudowie wielorodzinnej o pow. ok. 10 000 m2.