ul. Zosi 19, 05-270 Marki

Zadzwoń tel:


721 475 925

Czym jest rachunek powierniczy?

Zakup mieszkania, domu lub innej inwestycji jest naprawdę dużą inwestycją. Aby zabezpieczyć środki finansowe oraz interesy osób decydujących się na zakup nieruchomości, wprowadzono rachunki powiernicze. Dzięki nim pieniądze nabywców są zabezpieczone, niezależnie od tego, czy kupują już gotowy dom, czy tak zwaną dziurę w ziemi, czyli inwestycję na etapie planowania i realizacji. Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 2011 roku, deweloper ma obowiązek otworzyć rachunek powierniczy dla każdej nowej inwestycji.

Na jakiej zasadzie działa rachunek powierniczy?

Rachunek powierniczy przyjmuje postać swego rodzaju lokaty, która ogranicza ryzyko utraty pieniędzy w czasie realizacji inwestycji. Ten specyficzny rachunek bankowy służy przede wszystkim do rozliczania zobowiązań pomiędzy deweloperem a kupującym zgodnie z określonymi warunkami. Rachunek powierniczy jest otwierany przez bank, który sprawuje pieczę nad pieniędzmi ulokowanymi na koncie i kontroluje ich wypłacanie.

Osoba kupująca inwestycję wpłaca środki na rachunek powierniczy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Deweloper może wypłacić je dopiero w momencie, kiedy spełni konkretne warunki zawarte w umowie zgodnie z określonymi terminami. Dzięki temu kupujący są chronieni przed nierzetelnymi i nieterminowymi deweloperami. Rachunek powierniczy chroni pieniądze kupujących również w sytuacji, kiedy deweloper ogłosi upadłość.

Jakie są dostępne rodzaje rachunku powierniczego?

Zgodnie z ustawą, deweloper jest zobowiązany do prowadzenia jednego z dwóch dostępnych rodzajów rachunku powierniczego: otwartego lub zamkniętego. W przypadku rachunku powierniczego otwartego deweloper może wypłacić zgromadzone środki finansowe w trakcie trwania prac. Kolejne środki są wpłacane przez klientów zgodnie z określonym harmonogramem po zakończeniu kolejnych etapów realizacji inwestycji. Harmonogram realizacji poszczególnych etapów realizacji i wpłat transz powinien znaleźć się w umowie deweloperskiej. Wypłaty realizowane są na podstawie wpisów kierownika budowy zawartych w dzienniku budowy oraz opinii rzeczoznawcy.

Rachunek powierniczy zamknięty umożliwia wypłatę zgromadzonych środków finansowych dopiero po całkowitym zakończeniu prac budowlanych i wszelkich innych prac zawartych w umowie. Pieniądze trafiają w ręce dewelopera dopiero po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność na kupujących. Po dostarczeniu odpisu aktu do banku deweloper otrzymuje pieniądze w jednej transzy. Ten rodzaj rachunku daje największą gwarancję bezpieczeństwa kupującym, jednak ze względu na koszty obecnie jest rzadko stosowany.