ul. Zosi 19, 05-270 Marki

Zadzwoń tel:


721 475 925

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest dokumentem, który bardzo często podpisuje się podczas transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości. Może mieć postać aktu notarialnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym jest to umowa, w której obie strony zobowiązują się do zawarcia finalnej umowy, zwanej również przyrzeczoną. Podpisanie umowy przedwstępnej jest jednoznaczne z deklaracją, że w przyszłości zostanie podpisana umowa, przenosząca prawo własności.

W jakim celu podpisywana jest umowa przedwstępna?

Głównym celem umowy przedwstępnej jest ustalenie przedmiotu transakcji i jego ceny, a także zabezpieczenie interesów obu stron transakcji. Dzięki temu zarówno kupujący, jak i osoba czy firma zajmująca się sprzedażą domów, mieszkań czy nieruchomości innego rodzaju będą postawieni w jasnej sytuacji. Oprócz tego umowa przedwstępna ma za zadanie spełniać jeszcze dwie niezwykle istotne funkcje: gwarancyjną oraz zobowiązującą.

Warto pamiętać, że umowa przedwstępna zobowiązuje do podpisania umowy finalnej, ale nie stanowi ona ani zastępstwa umowy finalnej, ani umowy deweloperskiej. Zawarcie pomiędzy stronami tego rodzaju porozumienia jest korzystne zarówno dla kupującego, jak i dla sprzedawcy – dzięki temu kupujący ma pewność, że nieruchomość jest dla niego zarezerwowana, natomiast sprzedający otrzymuje gwarancję, że kupujący jest faktycznie zainteresowany zakupem danego budynku.

Jak zbudowana jest umowa przedwstępna?

W każdej umowie tego rodzaju powinny być zawarte informacje na temat kupującego oraz sprzedającego, przedmiotu umowy oraz jego cenie, a także istotne postanowienia dotyczące umowy finalnej. W przypadku, kiedy zawierana jest umowa przedwstępna na zakup mieszkania, konieczne jest również określenie jego dokładnej lokalizacji, metrażu oraz numeru księgi wieczystej.