Category Archive: BLOG

Na czym polegają nadzory inwestorskie?

nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski polega na kontrolowaniu, czy przeprowadzane prace konstrukcyjne są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Ma to na celu upewnienie się, że nie dojdzie do zaniedbań, które byłyby trudne albo niemożliwe do usunięcia na późniejszych etapach. Jakie są obowiązki inspektora oraz które obiekty wymagają jego obserwacji?

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading